Cadrul geografic

Comuna Abram este situată în partea de nord-est a judeţului Bihor pe malul stâng şi drept al râului Barcău, având urmatoarele coordonate geografice: 47° 20' latitudine nordică şi 22° 20' longitudine estică. Teritoriul comunei face parte din formaţiunea de dealuri şi podişuri ale Silvaniei, cuprinzând şi o parte din lunca Barcăului, în zona din sudul comunei, fapt ce determină să se distingă două formatiuni din punct de vedere geomorfologic.
Comuna Abram este situată în depresiunea cu acelaşi nume, la ieşirea râului Barcău din zona colinelor piemontane ce-l străjuiesc de o parte şi de alta. Comuna Abram se învecinează la nord cu comuna Viişoara, la nord-est cu comuna Boianu-Mare, la est cu comuna Balc, la sud-vest cu comuna Tăuteu, la sud-est cu comuna Suplacu de Barcău, la sud cu comuna Popeşti, la nord-vest cu municipiul Marghita.
Clima este temperat continentală. Temperatura cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie, iar valorile cele mai mari se înregistrează în luna iulie. La contactul cu Câmpia Barcăului, unde se situează comuna Abram, clima se încadrează în zona temperată subumedă, cu precipitaţii deficitare în anumite perioade ale anului şi cu geruri frecvente în timpul iernii. Temperatura medie anuală este de +10,6ºC. Precipitaţiile se înscriu între valorile de 617-631 ml/mp. Vânturile prezintă dominanţă nord-est - sud-vest.
Din punct de vedere hidrografic, comuna se încadrează în bazinul de acumulare a Râului Barcău, care este alimentat de afluenţi intermitenţi care colectează apele din zona colinară, cei mai importanţi fiind Valea Iteu-Dijir şi Suiug.
Râul Barcău străbate comuna Abram pe o lungime de 10 km, pe acest curs efectuându-se lucrări de îndiguire şi regularizare.